Chess4Net Skype

Chess4Net Skype 2011.1

Miễn phí
Chess4Net Skype là do chương trình để chơi cờ vua qua Skype
Người dùng đánh giá
2.9  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2011.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Pack Paul
Chess4Net Skype là do chương trình để chơi cờ vua qua Skype. Anh có thể chơi được và kiểm tra cờ kiến thức chống lại anh bạn trên Skype, hỗ trợ bình thường cờ vua và một nghệ thuật của ngẫu nhiên cờ gọi PP ngẫu nhiên Chess. It cũng có một bản tin đặc biệt cho phép bộ mạnh chơi cho người yếu thêm một thời gian-khuyết tật để làm bằng cơ hội của họ.
Thông tin được cập nhật vào: